Deveniți sponsor !

Mai mult de 40 de societați, fundații și asociații, române și străine, instalate în România sau în străinatate ne-au susținut prin donații financiare, acțiuni de sponsorizare sau donații în natură. Descărcați de aici contractul de sponsorizare și alăturați-vă lor !

Virați 20% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile din microintrepindere în beneficiul Valentina România !

In cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu 01 aprilie 2018, entitățile care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările si completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit si a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au înregistrat cheltuielile respective.

Asociatia Valentina Romania este furnizor de servicii sociale acreditat cf AF nr 001603/20.11.2014 si licentiat, cf LF nr 0008333/31.05.2017 ( disponibile si aici – certificat de acreditare, licenta de funcționare) sau pe  http://www.mmuncii.ro).

Contactați directoarea noastră : Gabriela GHEORGHE

Comandați-vă cadouri corporative la atelierul de croiterie nostru MIA (Mama In Actiune) .

Contact : asociatia@valentina-romania.ro