Copiii proveniți din familii care locuiesc în cartierul Ferentari,din cauza condițiilor indispensabile pentru a avea o viață decentă (apă curentă, electricitate, gaz), sunt penalizați în activitatea şcolară și cunosc deseori situații de eşec şcolar. Copiii români merg la școală doar jumătate de zi pe zi și au o mulțime de teme, ceea ce face ca îngrijirea lor după școală să fie cu atât mai importantă și chiar fundamentală pentru succesul școlar.

IMG_5124

Obiectivele Casei Valentina:

-Noi dorim ca aceşti copiii sa beneficieze de condiții decente pentru a putea se concentra pe activități şcolare (voluntari bine pregatiți, săli de clase, confort și linişte).

-Să-i ajutăm sa învețe și să integreze regulile de conduită în societate , în familie, în relațiile cu ceilalți (politețe, disciplină, ajutor reciproc, participarea la curățenie) ;

-Să ne asigurăm ca au măcar o masă caldă pe zi ;

-Să-i antrenăm să participe prin atelierele de jocuri sau bricolaj, la activități recreative ale copiilor de varsta lor.

La Casa Valentina, care oferă un spațiu adecvat pentru activitățile de susținere scolară, s-a creat și s-a extins o echipă de voluntari, cu scopul de a putea realiza o supraveghere adecvată.

Aproximativ patruzeci de copii între 7 și 17 ani beneficiază de acest program.