Aceşti copii sunt extrem de vulnerabili în faţa abandonului şcolar, deoarece familiile renunţă să îşi dea copiii la grădiniţă, din cauza situaţiei materiale precare. În fiecare an, Asociaţia Valentina România îşi asumă plata taxei pentru grădiniţă pentru 75 de copii nevoiaşi.